รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

0

สะสม

124,139

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

32

สะสม

66,089

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

812

อัตราการเสียชีวิต

0.65

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

337

รักษาใน รพ.

337

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

79

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 12 14 0 12 0.00
Modified AIIR 15 17 2 13 11.76
Cohort ICU 30 39 16 15 41.03
Isolate Room 190 260 117 92 45.00
Cohort Ward 52 740 202 538 27.30
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 14 1,853 0 1,853 0.00
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 79 79 0 100.00
รวมทั้งหมด 313 3,009 416 2,530 13.83
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 20
Moderate 166
Mild 143
Asympto matic 11
รวมทั้งหมด 340
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 7
High flow 5
Cannular 44
รวมทั้งหมด 56
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 281 83.38
เตียงระดับ 2.1 44 13.06
เตียงระดับ 2.2 5 1.48
เตียงระดับ 3 7 2.08
รวมทั้งหมด 337

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช