รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
17,291 17,024 20,202 10,894 1,320 59 68,110 17,291
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 7,944 6,830 5,273 9,088 1,294 58 30,487 7,944
อาสาสมัครสาธารณสุข 9,347 10,194 14,929 1,806 26 1 36,303 9,347
101,476 123,504 73,884 3,966 98 2 303,028 101,476
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 101,476 123,504 73,884 3,966 98 2 302,930 101,476
56,142 65,510 32,104 2,576 96 1 156,525 56,142
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 8,463 9,308 5,218 556 12 0 23,557 8,463
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 4,321 5,388 3,383 319 14 0 13,425 4,321
บุคคลมีโรคไต 11,057 12,753 5,403 362 12 0 29,587 11,057
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 2,488 2,937 1,424 113 4 0 6,966 2,488
บุคคลมีโรคมะเร็ง 1,675 2,009 1,237 132 3 0 5,056 1,675
บุคคลมีโรคเบาหวาน 11,924 14,982 8,812 563 22 0 36,303 11,924
บุคคลมีโรคอ้วน 15,949 17,776 6,511 524 29 1 40,790 15,949
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 265 357 116 7 0 0 745 265
7,217 7,875 8,932 1,307 79 1 25,490 7,217
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 425 346 574 125 7 1 1,478 425
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 857 829 2,155 251 8 0 4,100 857
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 125 146 170 16 0 0 457 125
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 5,810 6,554 6,033 915 64 0 19,376 5,810
637,577 634,060 160,996 10,679 442 14 1,444,210 637,577
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 489,482 509,811 150,949 10,639 442 14 1,161,337 489,482
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,171 76,358 9,307 36 0 0 161,872 76,171
เด็กอายุ 5-11 ปี 71,776 47,871 739 4 0 0 120,390 71,776
เด็กอายุ 0-4 ปี 148 20 1 0 0 0 169 148
1,687 1,891 558 30 2 0 4,170 1,687
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 1,687 1,891 558 30 2 0 4,168 1,687
ไม่ระบุประเภท 4,246 4,781 3,281 295 10 3 12,616 4,246
รวมทั้งหมด 825,636 854,645 299,957 29,747 2,047 80 2,012,112 825,636
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ย. 2565 เวลา 11:05 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากร
5 ปีขึ้นไป
(1+2)
เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 179,555 149,374 140,098 55,329 8,896 778 13 354,488 149,374 83.19
พรหมคีรี รายละเอียด 35,030 30,336 28,214 10,430 1,402 117 4 70,503 30,336 86.60
ลานสกา รายละเอียด 39,112 34,653 32,809 13,346 1,720 130 1 82,659 34,653 88.60
ฉวาง รายละเอียด 63,543 53,577 49,780 16,197 2,658 222 4 122,438 53,577 84.32
พิปูน รายละเอียด 26,418 23,159 21,974 7,254 1,116 110 26 53,639 23,159 87.66
เชียรใหญ่ รายละเอียด 40,250 34,271 32,214 9,860 1,305 101 0 77,751 34,271 85.15
ชะอวด รายละเอียด 85,247 72,005 66,378 21,437 2,981 202 1 163,004 72,005 84.47
ท่าศาลา รายละเอียด 108,540 91,288 83,336 34,876 4,140 332 3 213,975 91,288 84.11
ทุ่งสง รายละเอียด 159,911 133,592 123,421 42,319 7,179 610 4 307,125 133,592 83.54
นาบอน รายละเอียด 23,325 20,036 18,483 5,337 823 56 2 44,737 20,036 85.90
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 68,860 56,061 51,201 12,728 2,022 131 3 122,146 56,061 81.41
ปากพนัง รายละเอียด 92,782 78,391 74,369 28,022 4,470 304 3 185,559 78,391 84.49
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 75,535 59,908 54,447 14,564 2,555 176 4 131,654 59,908 79.31
สิชล รายละเอียด 84,771 73,750 69,578 27,963 3,234 212 6 174,743 73,750 87.00
ขนอม รายละเอียด 26,748 23,049 21,840 7,321 996 56 2 53,264 23,049 86.17
หัวไทร รายละเอียด 63,284 53,103 49,756 15,253 2,159 136 1 120,408 53,103 83.91
บางขัน รายละเอียด 44,446 37,085 33,271 7,622 940 57 1 78,976 37,085 83.44
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,132 15,938 14,904 4,006 670 27 4 35,549 15,938 83.31
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 29,481 24,565 22,707 6,064 970 73 0 54,379 24,565 83.32
พระพรหม รายละเอียด 46,952 41,411 38,590 12,628 1,752 111 0 94,492 41,411 88.20
นบพิตำ รายละเอียด 31,181 26,866 25,228 7,933 993 77 0 61,097 26,866 86.16
ช้างกลาง รายละเอียด 25,851 22,760 20,931 6,827 928 60 2 51,508 22,760 88.04
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 30,976 25,584 23,869 7,558 1,102 60 1 58,174 25,584 82.59
รวมทั้งหมด 1,400,930 1,180,762 1,097,398 374,874 55,011 4,138 85 2,712,268 1,180,762 84.28
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ย. 2565 เวลา 11:05 น.
ประชากร 5 ปีขึ้นไปจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 35,947 27,983 15,118 13,597 335 317 51,400 41,897 81.51
พรหมคีรี รายละเอียด 6,116 5,166 3,349 3,096 59 58 9,524 8,320 87.36
ลานสกา รายละเอียด 7,474 6,809 3,018 2,877 117 117 10,609 9,803 92.40
ฉวาง รายละเอียด 13,184 10,625 4,890 4,421 158 154 18,232 15,200 83.37
พิปูน รายละเอียด 5,625 4,936 2,525 2,369 55 54 8,205 7,359 89.69
เชียรใหญ่ รายละเอียด 8,487 6,661 3,126 2,895 64 58 11,677 9,614 82.33
ชะอวด รายละเอียด 14,532 11,946 7,175 6,494 178 171 21,885 18,611 85.04
ท่าศาลา รายละเอียด 16,560 14,965 7,002 6,536 620 571 24,182 22,072 91.27
ทุ่งสง รายละเอียด 23,627 19,268 12,955 11,419 218 204 36,800 30,891 83.94
นาบอน รายละเอียด 4,287 3,790 951 865 57 48 5,295 4,703 88.82
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,903 7,813 6,167 5,500 203 164 16,273 13,477 82.82
ปากพนัง รายละเอียด 17,714 13,840 6,984 6,353 158 145 24,856 20,338 81.82
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,255 10,501 5,626 5,253 115 106 18,996 15,860 83.49
สิชล รายละเอียด 15,804 13,089 6,910 6,396 254 252 22,968 19,737 85.93
ขนอม รายละเอียด 4,971 4,318 2,468 2,247 44 43 7,483 6,608 88.31
หัวไทร รายละเอียด 9,768 8,325 6,736 6,037 125 111 16,629 14,473 87.03
บางขัน รายละเอียด 5,195 4,327 3,672 3,205 178 141 9,045 7,673 84.83
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 2,896 2,385 1,526 1,394 32 31 4,454 3,810 85.54
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 4,953 4,027 2,477 2,243 46 43 7,476 6,313 84.44
พระพรหม รายละเอียด 7,145 6,119 3,070 2,904 97 92 10,312 9,115 88.39
นบพิตำ รายละเอียด 3,938 3,551 2,784 2,605 129 127 6,851 6,283 91.71
ช้างกลาง รายละเอียด 4,740 4,226 2,283 2,138 27 24 7,050 6,388 90.61
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 5,948 4,615 2,508 2,290 74 72 8,530 6,977 81.79
รวมทั้งหมด 242,069 199,285 113,320 103,134 3,343 3,103 358,732 305,522 85.17
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ย. 2565 เวลา 11:05 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

จุดฉีดวัคซีน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ลำดับ อำเภอ โรงพยาบาล วันที่ฉีด จุดบริการฉีด ชนิดวัคซีน จำนวนวัคซีน
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
ค้นหาจุดฉีดวัคซีน

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

13

สะสม

124,734

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

7

สะสม

67,247

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

862

อัตราการเสียชีวิต

0.69

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

35

รักษาใน รพ.

35

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

37

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 1 1 0 1 0.00
Modified AIIR 4 4 0 4 0.00
Cohort ICU 0 0 0 0 0.00
Isolate Room 27 48 8 19 16.67
Cohort Ward 95 285 27 258 9.47
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 1 222 0 222 0.00
Hospitel 0 0 0 0 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 37 37 0 100.00
รวมทั้งหมด 128 597 72 504 12.06
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 1
Moderate 22
Mild 19
Asympto matic 0
รวมทั้งหมด 42
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 0
High flow 0
Cannular 6
รวมทั้งหมด 6
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 29 82.86
เตียงระดับ 2.1 6 17.14
เตียงระดับ 2.2 0 0.00
เตียงระดับ 3 0 0.00
รวมทั้งหมด 35

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช