รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
36,616 36,250 27,401 10,537 609 111,413 36,616
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,059 13,034 12,638 8,905 603 48,239 13,059
อาสาสมัครสาธารณสุข 23,557 23,216 14,763 1,632 6 63,174 23,557
208,729 198,957 73,048 2,102 10 482,846 208,729
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 208,729 198,957 73,048 2,102 10 482,846 208,729
95,678 90,566 31,513 1,689 10 219,456 95,678
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 13,667 12,913 5,115 341 1 32,037 13,667
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 8,583 8,250 3,328 217 0 20,378 8,583
บุคคลมีโรคไต 18,173 17,036 5,309 218 1 40,737 18,173
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 4,388 4,134 1,402 82 0 10,006 4,388
บุคคลมีโรคมะเร็ง 2,984 2,853 1,222 93 0 7,152 2,984
บุคคลมีโรคเบาหวาน 24,563 23,525 8,692 370 3 57,153 24,563
บุคคลมีโรคอ้วน 22,933 21,483 6,335 363 5 51,119 22,933
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 387 372 110 5 0 874 387
16,092 15,765 9,087 1,111 26 42,081 16,092
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 723 708 567 92 3 2,093 723
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,919 2,891 2,156 239 4 8,209 2,919
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 261 274 170 10 0 715 261
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,189 11,892 6,194 770 19 31,064 12,189
767,482 685,924 154,721 7,381 108 1,615,616 767,482
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 621,614 568,965 146,748 7,364 108 1,344,799 621,614
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 75,861 75,666 7,882 17 0 159,426 75,861
เด็กอายุ 5-11 ปี 70,005 41,293 90 0 0 111,388 70,005
เด็กอายุ 0-4 ปี 2 0 1 0 0 3 2
2,777 2,463 544 20 0 5,804 2,777
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,777 2,463 544 20 0 5,804 2,777
ไม่ระบุประเภท 6,510 6,302 3,199 170 3 16,184 6,510
รวมทั้งหมด 1,133,884 1,036,227 299,513 23,010 766 2,493,400 1,133,884
ประมวลผลล่าสุด 4 ก.ค. 2565 เวลา 06:05 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL (1+2) Dose คน DOPA WL
ทั้งหมด 5ปีขึ้นไป
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 260,736 252,822 221,584 206,263 81,958 9,585 204 519,594 221,584 81.91 87.64
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 36,359 35,123 30,278 27,961 9,736 829 17 68,821 30,278 80.48 86.21
ลานสกา รายละเอียด 41,093 40,471 39,005 34,395 32,232 12,309 1,010 26 79,972 34,395 83.70 88.18
ฉวาง รายละเอียด 65,439 65,827 63,670 53,130 48,842 14,564 1,492 32 118,060 53,130 81.19 83.45
พิปูน รายละเอียด 28,879 27,543 26,639 23,043 21,586 6,747 688 46 52,110 23,043 79.79 86.50
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 41,840 40,594 34,130 31,827 8,827 643 5 75,432 34,130 81.31 84.08
ชะอวด รายละเอียด 85,960 88,023 85,300 71,435 65,226 19,190 1,670 18 157,539 71,435 83.10 83.75
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 119,697 114,238 96,366 87,016 34,394 2,538 38 220,352 96,366 81.70 84.36
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 166,119 160,032 131,508 120,424 36,325 3,502 43 291,802 131,508 81.56 82.18
นาบอน รายละเอียด 26,421 25,262 24,281 20,798 19,014 5,095 510 11 45,428 20,798 78.72 85.66
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 85,410 82,391 69,122 62,687 14,745 1,754 14 148,322 69,122 92.50 83.90
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 95,779 92,921 77,554 72,839 24,805 2,272 14 177,484 77,554 79.79 83.46
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 91,408 88,342 72,424 65,661 17,273 2,076 28 157,462 72,424 88.44 81.98
สิชล รายละเอียด 88,658 92,962 89,549 78,038 72,828 27,078 1,867 12 179,823 78,038 88.02 87.15
ขนอม รายละเอียด 30,434 29,562 28,615 24,692 23,042 6,940 581 2 55,257 24,692 81.13 86.29
หัวไทร รายละเอียด 63,284 65,558 63,316 52,628 48,886 13,499 1,049 17 116,079 52,628 83.16 83.12
บางขัน รายละเอียด 47,458 47,578 45,437 37,651 33,341 6,833 594 2 78,421 37,651 79.34 82.86
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 20,588 19,874 16,407 15,300 3,669 370 6 35,752 16,407 85.20 82.56
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 31,112 29,838 24,810 22,703 5,644 633 4 53,794 24,810 78.90 83.15
พระพรหม รายละเอียด 44,612 43,095 41,468 35,884 33,590 10,181 1,043 15 80,713 35,884 80.44 86.53
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 32,686 31,392 26,875 24,972 7,356 606 8 59,817 26,875 79.92 85.61
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 26,702 25,880 22,628 20,579 6,250 538 8 50,003 22,628 79.69 87.43
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 32,163 31,027 25,419 23,546 6,842 618 3 56,428 25,419 81.48 81.93
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,566,480 1,511,754 1,280,799 1,180,365 380,260 36,468 573 2,878,465 1,280,799 82.67 84.72
ประมวลผลล่าสุด 4 ก.ค. 2565 เวลา 06:05 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 44,801 36,658 19,738 18,206 318 301 64,857 55,165 85.06
พรหมคีรี รายละเอียด 3,603 2,598 1,508 1,245 9 5 5,120 3,848 75.16
ลานสกา รายละเอียด 4,880 4,176 1,377 1,234 12 12 6,269 5,422 86.49
ฉวาง รายละเอียด 12,440 9,820 3,560 3,081 39 34 16,039 12,935 80.65
พิปูน รายละเอียด 1,224 354 296 120 4 2 1,524 476 31.23
เชียรใหญ่ รายละเอียด 6,706 4,741 1,638 1,385 10 5 8,354 6,131 73.39
ชะอวด รายละเอียด 13,812 11,074 5,389 4,688 46 41 19,247 15,803 82.11
ท่าศาลา รายละเอียด 15,951 14,212 5,617 5,119 248 198 21,816 19,529 89.52
ทุ่งสง รายละเอียด 23,405 18,647 11,440 9,812 114 103 34,959 28,562 81.70
นาบอน รายละเอียด 1,056 527 223 131 9 2 1,288 660 51.24
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,985 7,826 5,417 4,726 115 77 15,517 12,629 81.39
ปากพนัง รายละเอียด 17,021 12,884 5,396 4,726 54 40 22,471 17,650 78.55
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,608 10,782 5,224 4,843 47 38 18,879 15,663 82.97
สิชล รายละเอียด 15,358 12,497 6,093 5,558 172 171 21,623 18,226 84.29
ขนอม รายละเอียด 3,535 2,805 1,195 970 2 1 4,732 3,776 79.80
หัวไทร รายละเอียด 9,201 7,670 5,405 4,634 49 34 14,655 12,338 84.19
บางขัน รายละเอียด 5,011 4,100 2,630 2,149 67 37 7,708 6,286 81.55
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 643 62 162 23 1 0 806 85 10.55
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 2,573 1,597 943 689 5 3 3,521 2,289 65.01
พระพรหม รายละเอียด 6,663 5,556 1,862 1,677 16 12 8,541 7,245 84.83
นบพิตำ รายละเอียด 2,504 2,096 1,585 1,388 12 7 4,101 3,491 85.13
ช้างกลาง รายละเอียด 2,153 1,608 829 683 2 2 2,984 2,293 76.84
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 3,945 2,548 1,144 920 8 6 5,097 3,474 68.16
รวมทั้งหมด 220,078 174,838 88,671 78,007 1,359 1,131 310,108 253,976 81.90
ประมวลผลล่าสุด 4 ก.ค. 2565 เวลา 06:05 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

40

สะสม

123,575

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

18

สะสม

64,879

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

781

อัตราการเสียชีวิต

0.63

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

322

รักษาใน รพ.

147

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

175

OP with Self Isolation

62

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 10 10 0 10 0.00
Modified AIIR 6 8 0 6 0.00
Cohort ICU 30 39 6 24 15.38
Isolate Room 199 257 42 159 16.34
Cohort Ward 106 737 99 638 13.43
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 20 1,981 0 1,981 0.00
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 175 175 0 100.00
OP with Self Isolation 0 62 62 0 100.00
รวมทั้งหมด 371 3,276 384 2,825 11.72
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 3
Moderate 67
Mild 69
Asympto matic 14
รวมทั้งหมด 153
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 2
High flow 4
Cannular 16
รวมทั้งหมด 22
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 175 54.35
เตียงระดับ 1 125 38.82
เตียงระดับ 2.1 16 4.97
เตียงระดับ 2.2 4 1.24
เตียงระดับ 3 2 0.62
รวมทั้งหมด 322

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช