รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
36,619 36,259 27,667 10,749 984 112,278 36,619
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,058 13,034 12,654 9,016 967 48,729 13,058
อาสาสมัครสาธารณสุข 23,561 23,225 15,013 1,733 17 63,549 23,561
208,773 199,045 73,603 3,240 34 484,695 208,773
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 208,773 199,045 73,603 3,240 34 484,695 208,773
95,732 90,708 31,844 2,216 45 220,545 95,732
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 13,679 12,963 5,168 494 3 32,307 13,679
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 8,587 8,258 3,369 283 8 20,505 8,587
บุคคลมีโรคไต 18,181 17,053 5,353 272 3 40,862 18,181
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 4,389 4,138 1,419 101 3 10,050 4,389
บุคคลมีโรคมะเร็ง 2,986 2,856 1,225 118 0 7,185 2,986
บุคคลมีโรคเบาหวาน 24,567 23,541 8,767 492 12 57,379 24,567
บุคคลมีโรคอ้วน 22,954 21,525 6,430 450 16 51,375 22,954
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 389 374 113 6 0 882 389
16,096 15,773 9,132 1,232 65 42,298 16,096
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 724 708 576 114 6 2,128 724
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,919 2,891 2,157 245 7 8,219 2,919
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 261 274 170 13 0 718 261
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,192 11,900 6,229 860 52 31,233 12,192
768,942 691,035 157,446 9,114 267 1,626,804 768,942
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 621,800 569,822 149,125 9,085 267 1,350,099 621,800
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,016 75,995 8,213 29 0 160,253 76,016
เด็กอายุ 5-11 ปี 71,124 45,218 107 0 0 116,449 71,124
เด็กอายุ 0-4 ปี 2 0 1 0 0 3 2
2,777 2,467 554 25 1 5,824 2,777
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,777 2,467 554 25 1 5,824 2,777
ไม่ระบุประเภท 6,504 6,299 3,256 223 6 16,288 6,504
รวมทั้งหมด 1,135,443 1,041,586 303,502 26,799 1,402 2,508,732 1,135,443
ประมวลผลล่าสุด 7 ส.ค. 2565 เวลา 08:19 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL (1+2) Dose คน DOPA WL
ทั้งหมด 5ปีขึ้นไป
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 260,736 253,002 221,708 206,851 82,672 10,738 433 522,402 221,708 81.95 87.63
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 36,359 35,154 30,287 28,024 9,772 874 28 68,985 30,287 80.50 86.16
ลานสกา รายละเอียด 41,093 40,471 39,052 34,421 32,353 12,457 1,082 41 80,354 34,421 83.76 88.14
ฉวาง รายละเอียด 65,439 65,827 63,726 53,181 49,096 14,666 1,575 42 118,560 53,181 81.27 83.45
พิปูน รายละเอียด 28,879 27,543 26,659 23,094 21,716 6,836 749 50 52,445 23,094 79.97 86.63
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 41,840 40,626 34,158 31,943 8,869 679 8 75,657 34,158 81.38 84.08
ชะอวด รายละเอียด 85,960 88,023 85,375 71,452 65,330 19,248 1,702 21 157,753 71,452 83.12 83.69
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 119,697 114,362 96,408 87,245 34,517 2,709 75 220,954 96,408 81.73 84.30
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 166,119 160,179 131,751 120,832 36,818 3,886 93 293,380 131,751 81.71 82.25
นาบอน รายละเอียด 26,421 25,262 24,293 20,836 19,088 5,121 537 12 45,594 20,836 78.86 85.77
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 85,410 82,462 69,182 62,841 14,884 1,817 23 148,747 69,182 92.58 83.90
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 95,779 92,993 77,634 73,172 25,008 2,393 25 178,232 77,634 79.87 83.48
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 91,408 88,413 72,448 65,748 17,353 2,183 43 157,775 72,448 88.47 81.94
สิชล รายละเอียด 88,658 92,962 89,633 78,076 73,068 27,417 2,042 22 180,625 78,076 88.06 87.11
ขนอม รายละเอียด 30,434 29,562 28,644 24,713 23,115 6,971 616 9 55,424 24,713 81.20 86.28
หัวไทร รายละเอียด 63,284 65,558 63,374 52,662 49,044 13,575 1,096 26 116,403 52,662 83.22 83.10
บางขัน รายละเอียด 47,458 47,578 45,497 37,688 33,450 6,856 604 7 78,605 37,688 79.41 82.84
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 20,588 19,893 16,431 15,361 3,703 396 7 35,898 16,431 85.32 82.60
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 31,112 29,867 24,828 22,795 5,684 648 6 53,961 24,828 78.96 83.13
พระพรหม รายละเอียด 44,612 43,095 41,502 35,899 33,682 10,246 1,101 26 80,954 35,899 80.47 86.50
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 32,686 31,427 26,913 25,074 7,401 629 12 60,029 26,913 80.03 85.64
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 26,702 25,895 22,633 20,649 6,280 566 14 50,142 22,633 79.70 87.40
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 32,163 31,050 25,440 23,617 6,878 645 3 56,583 25,440 81.55 81.93
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,566,480 1,513,078 1,281,843 1,184,094 383,232 39,267 1,026 2,889,462 1,281,843 82.74 84.72
ประมวลผลล่าสุด 7 ส.ค. 2565 เวลา 08:19 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 44,827 36,693 19,769 18,245 319 302 64,915 55,240 85.10
พรหมคีรี รายละเอียด 3,608 2,604 1,513 1,250 9 5 5,130 3,859 75.22
ลานสกา รายละเอียด 4,894 4,192 1,386 1,243 12 12 6,292 5,447 86.57
ฉวาง รายละเอียด 12,436 9,816 3,565 3,087 39 34 16,040 12,937 80.65
พิปูน รายละเอียด 1,265 395 314 139 6 4 1,585 538 33.94
เชียรใหญ่ รายละเอียด 6,712 4,747 1,646 1,394 11 6 8,369 6,147 73.45
ชะอวด รายละเอียด 13,812 11,075 5,393 4,692 47 42 19,252 15,809 82.12
ท่าศาลา รายละเอียด 15,955 14,216 5,618 5,120 248 198 21,821 19,534 89.52
ทุ่งสง รายละเอียด 23,403 18,649 11,445 9,826 114 103 34,962 28,578 81.74
นาบอน รายละเอียด 1,060 531 228 136 10 3 1,298 670 51.62
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,987 7,828 5,421 4,734 115 77 15,523 12,639 81.42
ปากพนัง รายละเอียด 17,031 12,898 5,405 4,741 54 40 22,490 17,679 78.61
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,608 10,782 5,228 4,847 47 38 18,883 15,667 82.97
สิชล รายละเอียด 15,357 12,496 6,096 5,561 173 172 21,626 18,229 84.29
ขนอม รายละเอียด 3,539 2,810 1,203 978 2 1 4,744 3,789 79.87
หัวไทร รายละเอียด 9,204 7,675 5,411 4,644 49 34 14,664 12,353 84.24
บางขัน รายละเอียด 5,011 4,100 2,633 2,155 67 37 7,711 6,292 81.60
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 655 74 166 27 1 0 822 101 12.29
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 2,586 1,610 948 694 5 3 3,539 2,307 65.19
พระพรหม รายละเอียด 6,669 5,563 1,868 1,683 16 12 8,553 7,258 84.86
นบพิตำ รายละเอียด 2,513 2,105 1,591 1,394 12 7 4,116 3,506 85.18
ช้างกลาง รายละเอียด 2,169 1,624 835 689 2 2 3,006 2,315 77.01
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 3,949 2,553 1,149 925 9 7 5,107 3,485 68.24
รวมทั้งหมด 220,250 175,036 88,831 78,204 1,367 1,139 310,448 254,379 81.94
ประมวลผลล่าสุด 7 ส.ค. 2565 เวลา 08:19 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

0

สะสม

124,139

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

32

สะสม

66,089

เสียชีวิต

วันนี้

0

สะสม

812

อัตราการเสียชีวิต

0.65

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

337

รักษาใน รพ.

337

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

0

Home Isolation

0

OP with Self Isolation

79

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 12 14 0 12 0.00
Modified AIIR 15 17 2 13 11.76
Cohort ICU 30 39 16 15 41.03
Isolate Room 190 260 117 92 45.00
Cohort Ward 52 740 202 538 27.30
รพ.สนาม 0 0 0 0 0.00
Community Isolation 14 1,853 0 1,853 0.00
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 0 0 0 0.00
OP with Self Isolation 0 79 79 0 100.00
รวมทั้งหมด 313 3,009 416 2,530 13.83
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 20
Moderate 166
Mild 143
Asympto matic 11
รวมทั้งหมด 340
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 7
High flow 5
Cannular 44
รวมทั้งหมด 56
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 0 0.00
เตียงระดับ 1 281 83.38
เตียงระดับ 2.1 44 13.06
เตียงระดับ 2.2 5 1.48
เตียงระดับ 3 7 2.08
รวมทั้งหมด 337

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช