รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2564

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2564

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,490 13,357 11,596 38,443 13,490
อาสาสมัครสาธารณสุข 22,976 21,836 5,984 50,796 22,976
36,466 35,193 17,580 89,239 36,466
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
60 ปีขึ้นไป 195,781 166,822 1,107 363,710 195,781
195,781 166,822 1,107 363,710 195,781
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 12,455 10,555 379 23,389 12,455
โรคหัวใจและหลอดเลือด 8,165 7,031 239 15,435 8,165
โรคไต 17,185 13,442 531 31,158 17,185
โรคหลอดเลือดสมอง 4,072 3,247 124 7,443 4,072
โรคมะเร็ง 2,822 2,377 105 5,304 2,822
โรคเบาหวาน 23,466 20,069 840 44,375 23,466
โรคอ้วน 21,306 16,885 467 38,658 21,306
โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 344 279 0 623 344
89,815 73,885 2,685 166,385 89,815
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 725 690 143 1,558 725
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,906 2,833 1,773 7,512 2,906
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 262 267 17 546 262
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,022 10,875 1,730 24,627 12,022
15,915 14,665 3,663 34,243 15,915
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 572,221 391,606 8,264 972,091 572,221
นักเรียน 68,665 60,812 15 129,492 68,665
640,886 452,418 8,279 1,101,583 640,886
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,155 1,676 10 3,841 2,155
2,155 1,676 10 3,841 2,155
ไม่ระบุประเภท 6,821 5,872 270 12,963 6,821
รวมทั้งหมด 987,839 750,531 33,594 1,771,964 987,839
ประมวลผลล่าสุด 29 พ.ย. 2564 เวลา 11:10 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ดาวโหลด ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL Dose คน DOPA WL
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,583 217,750 180,225 155,339 9,961 345,525 180,225 66.61 82.77
พรหมคีรี รายละเอียด 37,523 28,840 24,411 19,595 905 44,911 24,411 65.06 84.64
ลานสกา รายละเอียด 41,082 32,644 28,322 24,594 1,095 54,011 28,322 68.94 86.76
ฉวาง รายละเอียด 65,719 52,025 41,213 30,812 1,269 73,294 41,213 62.71 79.22
พิปูน รายละเอียด 29,005 23,176 19,781 14,550 565 34,896 19,781 68.20 85.35
เชียรใหญ่ รายละเอียด 42,139 32,619 25,756 18,912 815 45,483 25,756 61.12 78.96
ชะอวด รายละเอียด 85,949 68,782 55,916 39,466 1,530 96,912 55,916 65.06 81.29
ท่าศาลา รายละเอียด 118,066 87,009 78,062 57,003 3,071 138,136 78,062 66.12 89.72
ทุ่งสง รายละเอียด 161,424 133,929 113,989 82,335 4,670 200,994 113,989 70.61 85.11
นาบอน รายละเอียด 26,489 23,087 18,714 13,501 740 32,955 18,714 70.65 81.06
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,737 57,074 45,375 30,781 1,388 77,544 45,375 60.71 79.50
ปากพนัง รายละเอียด 97,694 73,072 59,144 48,568 2,103 109,815 59,144 60.54 80.94
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,860 61,643 48,167 35,811 1,750 85,728 48,167 58.84 78.14
สิชล รายละเอียด 88,644 73,567 62,718 47,253 1,872 111,843 62,718 70.75 85.25
ขนอม รายละเอียด 30,414 26,559 22,966 16,859 899 40,724 22,966 75.51 86.47
หัวไทร รายละเอียด 63,641 46,072 38,575 26,628 1,043 66,246 38,575 60.61 83.73
บางขัน รายละเอียด 47,315 36,551 30,950 18,409 754 50,113 30,950 65.41 84.68
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,303 14,970 12,178 8,371 317 20,866 12,178 63.09 81.35
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,436 24,257 20,068 14,658 708 35,434 20,068 63.84 82.73
พระพรหม รายละเอียด 44,494 38,886 33,221 24,774 1,081 59,076 33,221 74.66 85.43
นบพิตำ รายละเอียด 33,561 25,798 22,925 17,057 603 40,585 22,925 68.31 88.86
ช้างกลาง รายละเอียด 28,432 23,139 20,131 14,471 620 35,222 20,131 70.80 87.00
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,210 25,554 20,072 15,178 819 36,069 20,072 64.31 78.55
รวมทั้งหมด 1,550,720 1,227,003 1,022,879 774,925 38,578 1,836,382 1,022,879 65.96 83.36
ประมวลผลล่าสุด 29 พ.ย. 2564 เวลา 11:10 น.

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

382

สะสม

41,915

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

251

สะสม

29,646

เสียชีวิต

วันนี้

5

สะสม

317

อัตราการเสียชีวิต

0.76

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

2,851

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

57

รักษาใน รพ.

2,657

รพ.สนามและอื่นๆ

194

จำนวนเตียงทั้งหมด

ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564
AIIR (Negative Pressure)
16
Modified AIIR
10
Cohort ICU
35
Isolate Room
614
Cohort Ward
1,169
รพ.สนาม
2,819
Community Isolation
3,083
Hospitel
732
Home Isolation
510
ราชทัณฑ์
5,106
รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 14 16 9 5 64.29
Modified AIIR 10 10 7 3 70.00
Cohort ICU 16 35 12 4 75.00
Isolate Room 465 614 417 48 89.68
Cohort Ward 108 1,169 898 271 76.82
รพ.สนาม 21 2,819 739 2,080 26.21
Community Isolation 80 3,083 546 2,537 17.71
Hospitel 151 732 332 400 45.36
Home Isolation 0 510 510 0 0.00
ราชทัณฑ์ 0 5,106 5,106 0 0.00
รวมทั้งหมด 865 13,924 8,576 5,348 61.59
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564
ความรุนแรง จำนวน
Severe 53
Moderate 588
Mild 1,207
Asympto matic 1,000
รวมทั้งหมด 2,848
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 2
High flow 17
Cannular 38
รวมทั้งหมด 57

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช