รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2565

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
36,521 36,139 26,252 10,083 303 109,298 36,521
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 13,066 13,040 12,565 8,748 300 47,719 13,066
อาสาสมัครสาธารณสุข 23,455 23,099 13,687 1,335 3 61,579 23,455
208,685 198,654 71,756 1,193 5 480,293 208,685
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 208,685 198,654 71,756 1,193 5 480,293 208,685
95,583 90,212 30,691 1,191 1 217,678 95,583
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 13,629 12,791 4,976 230 0 31,626 13,629
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 8,584 8,238 3,285 141 0 20,248 8,584
บุคคลมีโรคไต 18,168 16,994 5,195 161 0 40,518 18,168
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 4,385 4,123 1,359 60 0 9,927 4,385
บุคคลมีโรคมะเร็ง 2,983 2,850 1,192 63 0 7,088 2,983
บุคคลมีโรคเบาหวาน 24,565 23,501 8,504 263 1 56,834 24,565
บุคคลมีโรคอ้วน 22,883 21,348 6,072 270 0 50,573 22,883
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 386 367 108 3 0 864 386
16,090 15,762 8,974 1,009 6 41,841 16,090
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 723 706 555 78 1 2,063 723
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 2,918 2,890 2,152 227 0 8,187 2,918
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 261 274 170 8 0 713 261
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 12,188 11,892 6,097 696 5 30,878 12,188
763,613 672,417 145,719 5,636 50 1,587,435 763,613
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 620,941 567,481 141,118 5,623 50 1,335,213 620,941
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 75,550 74,804 4,529 13 0 154,896 75,550
เด็กอายุ 5-11 ปี 67,120 30,132 71 0 0 97,323 67,120
เด็กอายุ 0-4 ปี 2 0 1 0 0 3 2
2,774 2,452 517 11 0 5,754 2,774
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 2,774 2,452 517 11 0 5,754 2,774
ไม่ระบุประเภท 6,512 6,299 3,148 126 2 16,087 6,512
รวมทั้งหมด 1,129,778 1,021,935 287,057 19,249 367 2,458,386 1,129,778
ประมวลผลล่าสุด 20 พ.ค. 2565 เวลา 10:13 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากรเป้าหมาย เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
Dopa WL (1+2) Dose คน DOPA WL
ทั้งหมด 5ปีขึ้นไป
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 270,525 260,736 252,586 221,295 205,412 80,835 8,762 81 516,385 221,295 81.80 87.61
พรหมคีรี รายละเอียด 37,624 36,359 35,082 30,238 27,835 9,549 789 11 68,422 30,238 80.37 86.19
ลานสกา รายละเอียด 41,093 40,471 38,961 34,293 32,041 11,785 848 14 78,981 34,293 83.45 88.02
ฉวาง รายละเอียด 65,439 65,827 63,613 52,964 48,167 13,907 1,317 29 116,384 52,964 80.94 83.26
พิปูน รายละเอียด 28,879 27,543 26,617 22,956 21,333 6,188 536 43 51,056 22,956 79.49 86.25
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,976 41,840 40,559 34,063 31,062 8,605 623 4 74,357 34,063 81.15 83.98
ชะอวด รายละเอียด 85,960 88,023 85,222 71,290 64,804 18,251 1,588 11 155,944 71,290 82.93 83.65
ท่าศาลา รายละเอียด 117,957 119,697 114,103 96,201 86,265 33,451 2,222 4 218,143 96,201 81.56 84.31
ทุ่งสง รายละเอียด 161,235 166,119 159,838 131,112 119,030 35,591 3,200 22 288,955 131,112 81.32 82.03
นาบอน รายละเอียด 26,421 25,262 24,252 20,762 18,729 5,032 490 9 45,022 20,762 78.58 85.61
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 74,727 85,410 82,292 68,956 61,966 14,448 1,667 12 147,049 68,956 92.28 83.79
ปากพนัง รายละเอียด 97,199 95,779 92,825 77,291 71,906 24,156 2,175 9 175,537 77,291 79.52 83.27
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 81,894 91,408 88,251 72,371 65,269 17,040 1,980 15 156,675 72,371 88.37 82.01
สิชล รายละเอียด 88,658 92,962 89,449 77,896 72,179 26,727 1,757 6 178,565 77,896 87.86 87.08
ขนอม รายละเอียด 30,434 29,562 28,587 24,617 22,817 6,862 558 1 54,855 24,617 80.89 86.11
หัวไทร รายละเอียด 63,284 65,558 63,253 52,547 48,450 12,880 1,000 12 114,889 52,547 83.03 83.07
บางขัน รายละเอียด 47,458 47,578 45,371 37,544 32,736 6,366 565 1 77,212 37,544 79.11 82.75
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,257 20,588 19,851 16,365 15,024 3,604 344 5 35,342 16,365 84.98 82.44
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 31,445 31,112 29,801 24,764 22,415 5,523 614 2 53,318 24,764 78.75 83.10
พระพรหม รายละเอียด 44,612 43,095 41,418 35,788 33,348 9,839 954 9 79,938 35,788 80.22 86.41
นบพิตำ รายละเอียด 33,628 32,686 31,352 26,773 24,639 7,133 571 5 59,121 26,773 79.62 85.39
ช้างกลาง รายละเอียด 28,396 26,702 25,852 22,532 20,256 5,939 508 4 49,239 22,532 79.35 87.16
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,196 32,163 30,992 25,372 23,389 6,705 593 0 56,059 25,372 81.33 81.87
รวมทั้งหมด 1,549,297 1,566,480 1,510,127 1,277,990 1,169,072 370,416 33,661 309 2,851,448 1,277,990 82.49 84.63
ประมวลผลล่าสุด 20 พ.ค. 2565 เวลา 10:13 น.
Dopa คือ จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) ( แหล่งอ้างอิง)
WL คือ จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรถ์ ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 44,781 36,623 19,703 18,155 314 297 64,798 55,075 84.99
พรหมคีรี รายละเอียด 3,579 2,573 1,490 1,226 8 4 5,077 3,803 74.91
ลานสกา รายละเอียด 4,795 4,090 1,355 1,211 10 10 6,160 5,311 86.22
ฉวาง รายละเอียด 12,428 9,804 3,537 3,057 37 32 16,002 12,893 80.57
พิปูน รายละเอียด 1,001 127 213 36 2 0 1,216 163 13.40
เชียรใหญ่ รายละเอียด 6,699 4,733 1,617 1,363 10 5 8,326 6,101 73.28
ชะอวด รายละเอียด 13,795 11,051 5,362 4,658 45 40 19,202 15,749 82.02
ท่าศาลา รายละเอียด 15,948 14,208 5,606 5,107 246 196 21,800 19,511 89.50
ทุ่งสง รายละเอียด 23,404 18,643 11,426 9,784 114 103 34,944 28,530 81.64
นาบอน รายละเอียด 1,054 524 216 124 9 2 1,279 650 50.82
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 9,984 7,824 5,393 4,696 114 75 15,491 12,595 81.31
ปากพนัง รายละเอียด 17,024 12,872 5,390 4,708 54 40 22,468 17,620 78.42
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,608 10,781 5,220 4,839 46 37 18,874 15,657 82.96
สิชล รายละเอียด 15,349 12,488 6,089 5,546 172 171 21,610 18,205 84.24
ขนอม รายละเอียด 3,529 2,799 1,185 958 2 1 4,716 3,758 79.69
หัวไทร รายละเอียด 9,189 7,655 5,378 4,603 48 33 14,615 12,291 84.10
บางขัน รายละเอียด 5,007 4,095 2,607 2,118 64 34 7,678 6,247 81.36
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 625 42 151 11 1 0 777 53 6.82
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 2,570 1,594 929 675 4 2 3,503 2,271 64.83
พระพรหม รายละเอียด 6,656 5,547 1,853 1,666 15 11 8,524 7,224 84.75
นบพิตำ รายละเอียด 2,485 2,076 1,574 1,376 11 6 4,070 3,458 84.96
ช้างกลาง รายละเอียด 2,100 1,554 798 649 1 1 2,899 2,204 76.03
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 3,932 2,534 1,136 907 7 5 5,075 3,446 67.90
รวมทั้งหมด 219,542 174,237 88,228 77,473 1,334 1,105 309,104 252,815 81.79
ประมวลผลล่าสุด 20 พ.ค. 2565 เวลา 10:13 น.
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2) ( แหล่งอ้างอิง )

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2565
วันที่

ผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้

76

สะสม

121,964

ผู้ป่วยกลับบ้าน

วันนี้

51

สะสม

63,400

เสียชีวิต

วันนี้

1

สะสม

744

อัตราการเสียชีวิต

0.61

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

1,385

รักษาใน รพ.

327

รพ.สนาม/Hospitel

0

Community Isolation

8

Home Isolation

1,050

OP with Self Isolation

221

รายงานการครองเตียง
ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2565
ประเภท
เตียง
ทั้งหมด ใช้
เตียง
เตียง
ว่าง
ร้อยละ
การ
ใช้เตียง
ห้อง เตียง
AIIR (Negative Pressure) 11 13 6 5 46.15
Modified AIIR 17 19 0 17 0.00
Cohort ICU 40 69 15 25 21.74
Isolate Room 337 481 113 227 23.49
Cohort Ward 284 1,248 193 1,055 15.46
รพ.สนาม 2 220 0 220 0.00
Community Isolation 27 2,593 8 2,585 0.31
Hospitel 0 7 0 7 0.00
Home Isolation 0 1,050 1,050 0 100.00
OP with Self Isolation 0 221 221 0 100.00
รวมทั้งหมด 718 5,921 1,606 4,141 27.12
รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2565
ความรุนแรง จำนวน
Severe 26
Moderate 134
Mild 131
Asympto matic 43
รวมทั้งหมด 334
รายงานใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2565
ลักษณะ จำนวน
Invasive Ventilator 0
High flow 3
Cannular 20
รวมทั้งหมด 23
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2565
ระดับเตียง จำนวน ร้อยละ
เตียงระดับ 0 1,058 76.39
เตียงระดับ 1 304 21.95
เตียงระดับ 2.1 20 1.44
เตียงระดับ 2.2 3 0.22
เตียงระดับ 3 0 0.00
รวมทั้งหมด 1,385

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช